*
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: ARKUSZE I ODPOWIEDZI [CKE, 4.04.2013] Dodane 2013-03-22 13.00 , komentarzy 43

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: ARKUSZE I ODPOWIEDZI [CKE, 4.04.2013]

Sprawdzian szóstoklasisty 2013 odbędzie się 4 kwietnia.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: ARKUSZE I ODPOWIEDZI [CKE, 4.04.2013]

Sprawdzian szóstoklasisty 2012: arkusze ...

Autor: MM

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:
- czytania,
- pisania,
- rozumowania,
- korzystania z informacji,
- wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów.

Umiejętności te są:
- podstawowe dla tego poziomu kształcenia,
- ponadprzedmiotowe,
- niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym.


Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacja o terminie sprawdzianu zamieszczana jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin. Dodatkowy sprawdzian odbywa się nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Sprawdzian organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia (słuchacza). Tylko w sytuacjach wyjątkowych sprawdzian może być przeprowadzony w innej placówce wskazanej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Również w przypadku dodatkowego terminu miejsce przeprowadzenia sprawdzianu wskazuje dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Miejsce, w którym przeprowadzany jest sprawdzian, musi spełniać warunki określone przepisami bhp, zapewniać piszącym samodzielność pracy. Szczegółowo organizację sprawdzianu i jego przebieg określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) oraz procedury ustalone przez dyrektorów CKE i OKE.

Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym). Propozycje zestawów do przeprowadzania sprawdzianu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać uczniowie, decyduje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach.

Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z tymi informacjami oraz kodowanie nie jest wliczany do czasu sprawdzianu.

Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 min.

Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.

Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.

Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia go. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole. Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia sprawdzian tego ucznia. W zaistniałych przypadkach uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.

Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.

Pierwszy sprawdzian odbył się 10 kwietnia 2002 roku. Wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w kolejnych latach wraz z omówieniem można znaleźć w raportach.

Na prośbę ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Komentarze

uczen Gość
~uczen
banał 2011-04-05 10.28

;)

szóstoklasistka Gość
~szóstoklasistka
łatwy 2011-04-05 11.37

banalny był ;)
najłatwiejsze zamknięte

... Gość
~...
... 2011-04-05 12.44

dupa . !

plastaj Gość
~plastaj
łatwe 2011-04-05 13.05

prościzna

ja001 xDD Gość
~ja001 xDD
łatwy 2011-04-05 13.50

a ja się bałam, że jakiś trudny będzie...jedynie głupi był ten znaczek i głupoty tam popisałam xDD

as Gość
~as
trudny 2011-04-05 14.10

trudny był bardzo trudny

as Gość
~as
trudny 2011-04-05 14.11

trudny był bardzo trudny

KaCpEr ! Gość
~KaCpEr !
Ta ... 2011-04-05 14.57

Yhm taki banał i prościzna a później będziecie mieli po 25 pkt. Mój kolega tak samo gadał rok temu... Wynik? 29 pkt :O ! Ja nie obstawiam jaki będę miał wynik, ale mam nadzieje że powyżej 30 !

ktoś11 Gość
~ktoś11
ŁAtwy 2011-04-05 15.14

a nauczyciele tak straszyli, że będzie skala, że będzie dużo przyrody itd.!

KaCpEr ! Gość
~KaCpEr !
Ta ... 2011-04-05 15.24

ktoś11- Jak dla ciebie skala to jest coś trudnego to jestem ciekaw jak sobie poradziłeś na tym sprawdzianie HaHa !

Paula Gość
~Paula
punkty 2011-04-05 15.30

Cześć właśnie dziś pisałam ten test
i czy jest już na necie gdzieś z punktacją?
albo jak ktoś wie od 21 zadania ile bd punktacja? bo do 20 to wiem po 1 pkt :)

... Gość
~...
... 2011-04-05 15.40

no tak niby prosty..........
najgorsze było to zadanie z oszczędzaniem........

o Gość
~o
punktacja 2011-04-05 16.24

cześć może wiecie jaka jest punktacja do zadań od 21-26

Werka Gość
~Werka
prościzna 2011-04-05 16.32

dzisiaj pisałam
z tego co w necie sprawdzałąm to z zadań zamkiętych miałam wszystko dobrze i matme też
naj gorzej było z polakiem, a pani nas natraszyła bo z polaka miało być 17 p z 2 ostatnich zadań
5p. zaproszenie i aż 12p. z (głupiego) opisu

mateusz Gość
~mateusz
banał 2011-04-05 18.23

matma była banalna a polaka prawie rze nie było

... Gość
~...
.... 2011-04-05 19.50

kurde no

pewna byłam że napisałam zajebiście

a wyszło co innego...

ja Gość
~ja
jaka jest punktacja 2011-04-05 20.03

jaka jest punktacja

autorytet w sumie nic nie umie Gość
~autorytet w sumie nic nie umie
benio 2011-04-05 20.36

był banalnie prosty

Patka Gość
~Patka
Punktacja 2011-04-05 20.39

no egzamin był nawet spoko...
A ma ktoś może z Was całą punktacje od zadań otwartych ?

tubuś Gość
~tubuś
łatwy 2011-04-05 20.43

jaki chujowy

Misiula Gość
~Misiula
Sprawdzian 2011-04-05 20.50

W zamkniętych maiałam wszystko dobrze, a otwartych jedno zadanie matematyczne źle.... wie ktoś ile było punktów za zad. 21 bądź 22?

gośc Gość
~gośc
30-34 pkt może i obym tak miał 2011-04-06 07.59

Ja myślę że te zadania 4 otwarte to po 2pkt z matmy a polak łącznie 12 pkt. Za ten opis 9 pkt i za zaproszenie 3 pkt.
Mi wychodzi że z zadań zamkniętych mam 17 pkt z zadań otwartych mam jakieś 4-5pkt a z polaka liczę na maxa bo był prosty. W sumie niepotrzebnie się uczyłem i przez to na sprawdzianie miałem głowę pełną wzorów matematycznych a na tych łatwych zadaniach z matmy poległam na 1 i 4 . Wole polaka od matmy. Myślę że będę tak miał między 30-34pkt. Słabo mi ten sprawdzian poszedł. Jak będę miał więcej nizż30pkt to będę się cieszył. W sumie nie ma co się przejmować bo i tak ten sprawdzian za bardzo nie liczy się do dostania do gimnazjum. Dopiero później jak będziemy musieli do liceum się dostać to będzie się czym martwić.

gfdfhnrjhcg Gość
~gfdfhnrjhcg
gyfdtfdihdfidkfuik6diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2011-04-06 08.40

do bani ten test narmalnie zaje........
jaka powinna być odpowiedz do 11

ppandizobak Gość
~ppandizobak
gowniany 2011-04-06 14.41

super łatwy test tylko wszystkie zadania na full pkt :)

ppadziobak Gość
~ppadziobak
do 11 2011-04-06 14.42

do11 zad w dupe sie pocałuj

Dodaj swój komentarz: